NASZA OFERTA

Oferujemy pełne zaangażowanie w przygotowaniu oferty produktowej dopasowanej do indywidualnych potrzeb oraz rodzaju prowadzonej działalności. Zajmując się na co dzień ubezpieczeniami z należytą starannością zatroszczymy się i zadbamy o optymalizację i bezpieczeństwo ochrony ubezpieczeniowej, przede wszystkim:

  • zadbamy o przygotowanie optymalnej oferty ubezpieczenia,
  • poprowadzimy kompleksowo administrację wszystkich ubezpieczeń,
  • przypilnujemy terminu zakończenia ważności polisy a także umów generalnych,
  • przedstawimy propozycję kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej ,
  • odpowiemy na pytania dotyczące zakresu ubezpieczenia,
  • pomożemy zgłosić zaistniałą szkodę,
  • poprowadzimy nadzór nad przebiegiem likwidacji zgłoszonej szkody.